Partners

In het kader van het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie wil efp de talrijke samenwerkingen valoriseren die via het BRIC-project werden aangegaan.

Het BRIC-project wenst zijn partnerschappen met instellingen en lokale bedrijven in de verf te zetten, maar wil zich ook lokaal bevoorraden bij Belgische producenten en leveranciers. De keuze van de leveranciers gaat uit naar partners met een filosofie die compatibel is met de circulariteitsprincipes van de materialen. Anderzijds schrijven de criteria van het Bamb-project een precieze keuze voor betreffende materialen en uitvoering.

Institutionele steun

 • Brussels hoofdstedelijk gewest

  Via het GPCE bepaalt de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een werkkader voor de 'bevordering van de transformatie van een lineaire economie (ontginnen-produceren-consumeren-weggooien) tot een circulaire economie (terugwinnen-produceren-consumeren-hergebruiken) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  Download de documentatie
 • BIM

  Leefmilieu Brussel is de overheidsdienst voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 • BAMB - Buildings As Material Banks

  Het BAMB-project – B​uildings As Material Banks
  In BAMB werken 16 partners uit 8 Europese landen samen met één doel voor ogen: een systemische omschakeling in de bouwsector realiseren door circulaire oplossingen te bedenken.

Projectauteur en bouwteam

 • MAP

  Map Architecture is een architectenbureau dat zich in 2001 in Brussel vestigde. Momenteel werken 8 architecten er aan diverse projecten zoals collectieve woningen, huizen en reconversies, maar staan ze ook open voor experimentele projecten met een bijzondere aandacht voor een rationeel energiegebruik.

  Rol in het project

  De technische informatie wordt vrijgegeven naargelang het project vordert.

  • Muur
  • Vloer
  • Dak
  • Bijzondere technieken

  Het bureau MAP stond in voor de architectuur van project BRIC1. Het werkte mee aan het design van de boxes in 2017.

 • VUB

  Het æ-lab van de Vrije Universiteit Brussel is partner van het BAMB-project via een tweede project dat experimenteert met processen voor de omkeerbaarheid van materialen en het gebruik ervan in studentenkoten op de campus aan de Pleinlaan in Brussel.

  Rol in het project

  De technische informatie wordt vrijgegeven naargelang het project vordert.

  • Muur
  • Vloer
  • Dak
  • Bijzondere technieken

  De groep TRANSFORM (Transformable structures for sustainable development) van het onderzoekslabo van de VUB helpt BRIC met vragen over de omkeerbaarheid van de materialen.

  Download de documentatie
 • Chimsco

  De firma Chimsco maakt en plaatst industriële en traditionele houtskeletten, traditionele carports en tuinhuisjes. Ze bouwt houtskeletconstructies voor passieve en energiearme woningen.

  Rol in het project

  De technische informatie wordt vrijgegeven naargelang het project vordert.

  • Muur
  • Vloer
  • Dak
  • Bijzondere technieken

  Chimsco biedt haar praktische ervaring voor het ontwerp van het houtskelet van BRIC. Chimsco ondersteunt het ontwerp met haar kennis van gespecialiseerde software voor houtengineering van Dietrich’s.

 • Bureau Pierre Berger

  Pluridisciplinair studiebureau Pierre Berger helpt met vragen over de technische uitrustingen van de gebouwen, engineering, advies & projectbeheer, energieaudit & -expertise, kwaliteitscontrole van het onderhoud, de stabiliteit van de gebouwen en energiestudies (consulent en verantwoordelijke EPB, Assessor BREEAM enz.)

  Rol in het project

  De technische informatie wordt vrijgegeven naargelang het project vordert.

  • Muur
  • Vloer
  • Dak
  • Bijzondere technieken

  Het bureau Berger houdt zich bezig met energiekwesties. De verschillende bedachte scenario's van BRIC konden worden gevalideerd door PHPP's. Dankzij die PHPP's konden de afmetingen van de caissonmuren van BRIC worden aangepast.

 • KARBON' architecture et urbanisme

  Karbon’ architectuur en stedenbouw is een Brusselse coöperatieve die al 8 jaar actief is op het Belgische territorium. Het bureau bestaat uit 10 architecten en stedenbouwkundigen die elkaar aanvullen en een sterk team vormen. Karbon’ doet voortdurend onderzoek naar de impact van gebouwen op het milieu en staat meer bepaald voor een duidelijke architecturale filosofie gebaseerd op een doordachte materiaalkeuze.

  Rol in het project

  De technische informatie wordt vrijgegeven naargelang het project vordert.

  Bureau Karbon’ staat in voor de architectuur van BRIC2 en BRIC3: het design, de opvolging van de werken en het demonteren van de materialen.

Onderwijssector

 • Bruxelles Formation

  De pool Construction van Bruxelles Formation biedt kwalificerende opleidingen in de domeinen bouwen, duurzaam bouwen en professionele reiniging aan werkzoekenden, en korte modules en modules op maat aan werknemers op vraag van de sectoren, sectorale fondsen of ondernemingen.

  Rol in het project

  De technische informatie wordt vrijgegeven naargelang het project vordert.

  • Dak

  De sector dakwerken van BF werkt met efp samen voor de dakwerken en de water- en winddichtheid van BRIC.

 • BRC-B

  BRC Bouw is het Brussels beroepsreferentiecentrum voor de bouwsector. BRC Bouw werkt samen met schakels uit de Brusselse overheids- en privésector om de tewerkstelling in de bouwsector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te bevorderen.

  Rol in het project

  De technische informatie wordt vrijgegeven naargelang het project vordert.

  • Muur
  • Vloer
  • Dak
  • Bijzondere technieken

  BRC maakt de auditors van efp vertrouwd met speciale technieken zoals luchtdichtheid, alvorens het BRIC-project op te starten.

 • Syntra Brussel

  SYNTRA Brussel is een Nederlandstalig opleidingscentrum in Brussel voor ondernemers en toekomstige ondernemers.

  Rol in het project

  De technische informatie wordt vrijgegeven naargelang het project vordert.

  • Muur
  • Vloer
  • Dak
  • Bijzondere technieken

  De auditors van de sector Bouw van Syntra werken mee aan de opbouw van BRIC in de bouwfase en via een nieuwe opleiding over de circulariteit van de ondernemingen.

Universitaire en wetenschappelijke ondersteuning

 • WTCB

  Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf is een onderzoeksinstelling. Het WTCB heeft drie grote opdrachten:
  - het verrichten van wetenschappelijk en technisch onderzoek voor zijn leden;
  - het verlenen van technische voorlichting, bijstand en advies aan zijn leden;
  - het bijdragen tot de algemene innovatie en ontwikkeling in de bouwsector, met name door middel van contractonderzoek op aanvraag van de industrie en de overheid.

  Rol in het project

  De technische informatie wordt vrijgegeven naargelang het project vordert.

  • Vloer

  Het WTCB ondersteunt het BRIC-project in de fasen voor de test van de materialen, en dan vooral voor de vloerbekledingen en dekvloeren

Federatie en vertegenwoordiger van de bouwsectoren

 • Confederatie bouw

  De Confederatie Bouw is een overkoepelende werkgeversorganisatie voor heel België. Ze verenigt meer dan 15.000 ondernemingen uit de bouwsector, zoals zelfstandigen, kmo's en grote ondernemingen die actief zijn in alle bouwdomeinen.

  Rol in het project

  De technische informatie wordt vrijgegeven naargelang het project vordert.

  De Confederatie Bouw van het Brussels Gewest communiceert over het BRIC-project bij haar leden via het internet en de organisatie van bezoeken aan BRIC in de bouwfase en de gebruiksfase. Anderzijds neemt het BRIC-project deel aan het platform Hergebruik van de CBBH dat tot stand kwam in het kader van het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie.

 • Eloya

  ELOYA is de federatie van de Belgische elektrotechnische sector met bijna 1600 aangesloten actieve elektriciens. Eloya biedt administratieve steun, staat professionals op technisch vlak bij en verdedigt de belangen van deze leden.

  Rol in het project

  De technische informatie wordt vrijgegeven naargelang het project vordert.

  Eloya biedt het BRIC-project financiële steun.

 • Volta

  Volta is de nationale kruispuntorganisatie van sectorale organisaties die actief zijn in de elektrotechniek. Volta ondersteunt zijn partners via opleidingen, advies, strategische studies, infoavonden, de uitbetaling van aanvullende vergoedingen enz. Volta is de vrucht van de samenwerking tussen Vormelek, Tecnolec en FBZ: Vormelek is het centrum voor beroepsopleidingen voor de sector; Tecnolec is het technologisch kenniscentrum (door de FOD Economie erkend als Gelijkgesteld Collectief Centrum); en FBZ (Fondsen voor Bestaanszekerheid) verzekert de betaling van de sociale voordelen.

  Rol in het project

  De technische informatie wordt vrijgegeven naargelang het project vordert.

  VOLTA communiceert over het project bij haar leden via het internet en de organisatie van bezoeken aan BRIC in de bouwfase en de gebruiksfase.

Partneronderneming sinds 2016/2017

 • Argilières Hins

  Les Argilières Hins zijn bedrijven voor de ontginning van leem in Saint-Aubin bij Florennes in Wallonië. De onderneming heeft verschillende soorten aarde voor de vervaardiging van afgewerkte producten uit leem (bakstenen, tegels, vuurvaste producten, …) en voor de preparatie van fijnere leem voor pottenbakkers.

  Rol in het project

  De technische informatie wordt vrijgegeven naargelang het project vordert.

  • Vloer

  Les Argilières Hins werkt met het BRIC-project samen voor de aanleg van een innovatieve vloerplaat voor het tweede gebouw (gebouwd vanaf september 2018). Die toepassing zal de omkeerbare eigenschappen van leem in de kijker zetten.

 • Carodec

  CARODEC is een handelaar in duurzame bouwmaterialen, gevestigd in Oudergem en Genval. Carodec heeft een groot aanbod ecologische materialen voor aannemers of particulieren die willen bouwen met respect voor de natuur, de gezondheid en de ethische economie.

  Rol in het project

  De technische informatie wordt vrijgegeven naargelang het project vordert.

  • Muur
  • Vloer
  • Dak

  Carodec is een leverancier van materialen voor het BRIC-project. De gebruikte materialen werden gekozen in de geest van de korte keten, met een voorkeur voor lokale fabrikanten. Carodec biedt het BRIC-project zijn ongebruikte materialen zodat ze hergebruikt kunnen worden. De buitenbedekking van het technisch lokaal van BRIC bestaat bijvoorbeeld uit hout afkomstig van verschillende stocks die aanvankelijk als afval zouden worden afgevoerd.

 • Eau de vie

  Eau de vie is een onderneming die een studiebureau en ondernemers gespecialiseerd in duurzaam waterbeheer verenigt. Eau de vie geeft de voorkeur aan 'extensieve' of 'zachte' technieken die geen energie verbruiken en zich beroepen op natuurlijke processen. Die technieken, zoals de opslag in waterbekkens, zandfilters en plantenfilters, kunnen worden toegepast op afvalwater van huishoudens, de landbouw of industrieën, op vijvers en zwembaden.

  Rol in het project

  De technische informatie wordt vrijgegeven naargelang het project vordert.

  • Bijzondere technieken

  Eau de vie is een leverancier die de auditors adviseert over de toepassing van de PHYTOSTEP-bekkenopslag en de plaatsing van het composttoilet ECODOMEO. Bekkenopslag werd ontwikkeld volgens de omkeerbaarheidslogica via de installatie van betonnen bakken op een oppervlakte van 15 m². Die techniek houdt rekening met de kenmerken van het terrein met een aanwezigheid van het ondergronds waterbekken op -1,80 m van de bodem. Anderzijds maakte de keuze voor de installatie van het ECODOMEO-toilet op de gelijkvloerse verdieping bij aanvang van het project het mogelijk een opslagruimte voor het geïntegreerde afval te bestemmen voor de eisen op het vlak van energieprestatie van BRIC.

 • Electric

  Electric S.A is een Brusselse groothandelaar in elektrisch materiaal. Electric richt zich tot installateurs, ondernemingen en organisaties voor de levering van hoogwaardige producten en diensten en wil met zijn cliënteel zo een vertrouwensrelatie uitbouwen.

  Rol in het project

  De technische informatie wordt vrijgegeven naargelang het project vordert.

  • Bijzondere technieken

  Electric S.A levert elektrisch materiaal.

 • Weasyfix

  WEASYFIX ontwikkelt een assortiment krachtige funderingsschroeven voor constructies met een kleine belasting. De onderneming bestudeert en installeert schroefpalen die de impact op het terrein beperken.

  Rol in het project

  De technische informatie wordt vrijgegeven naargelang het project vordert.

  • Vloer

  Weasyfix levert het materiaal en adviseert de auditors over de installatie van diepe funderingsschroeven, aangepast aan de rulle grond van het efp-terrein. De onderneming ondersteunt de auditors in de funderingsfase van BRIC door te helpen met de installatie van de palen en connectoren en de nivellering van de vloerbalken.

 • Réseau dtc

  Réseau dtc is een onderneming voor klimaatengineering in Doornik die een netwerk van professionals in thermische oplossingen (installateurs van verwarmings- en airconditioningsystemen, architecten en studiebureaus) uitbouwde om haar klanten te adviseren over warmtepomptechnieken, hernieuwbare energie en klimaatregeling.

  Rol in het project

  De technische informatie wordt vrijgegeven naargelang het project vordert.

  • Bijzondere technieken

  Réseau dtc levert het materiaal en adviseert de auditors over de installatie van het air/air-verwarmingssysteem.

 • Rockpanel

  Rockpanel maakt deel uit van de groep Rockwool. De onderneming groeide uit van leverancier van producten en oplossingen op basis van steenwol tot ontwikkelaar van producten, systemen en diensten die specifiek zijn gewijd aan de bouwschil. Het basismateriaal dat wordt gebruikt voor de productie van panelen is basalt. Deze panelen zijn bruikbaar voor de gevelbekleding, zoals ondoordringbare bekleding op geventileerde structuren of de afwerking van daken en architecturale details.

  Rol in het project

  De technische informatie wordt vrijgegeven naargelang het project vordert.

  • Muur

  Rockpanel is de leverancier van panelen voor gevelbekleding. De nieuwe panelen zijn afkomstig van werfopruimingen. De panelen uit het assortiment COLOR (oranje voor de ingang van de module) en WOODS (eikenmotief voor de gevels van het grote volume) worden op houten latten geschroefd zodat het houtskelet geventileerd kan worden. De panelen zullen gaandeweg worden aangepast, afhankelijk van de evolutie van het BRIC-project tot 2020, door de auditors voor timmerwerk. Anderzijds zal de bewegwijzering van het gebouw, ontworpen door de auditors voor infografie, op de Rockpanel-panelen worden gefreesd.

 • Rothoblaas

  Rothoblaas ontwikkelt producten en diensten voor professionals uit de bouwsector, zoals timmerlui, ingenieurs, architecten en installateurs van systemen voor valbeveiliging. Het aanbod van Rothoblaas bestaat uit een compleet assortiment oplossingen: bevestigingssystemen, systemen voor lucht- en waterdichtheid, systemen voor geluiddemping, systemen voor valbeveiliging, machines en uitrustingen voor houtbewerking, specifieke diensten en ondersteuning bij het ontwerp. Rothoblaas biedt een complete service, van fundering tot dak.

  Rol in het project

  De technische informatie wordt vrijgegeven naargelang het project vordert.

  • Muur
  • Vloer
  • Dak

  Rothoblaas is een leverancier van schroefwerk en ijzerwaren van het BRIC-project (schroeven voor de caissons, stalen zuilvoeten en beslag). Rothoblaas levert ook de aangepaste luchtdichtheidsmembranen en afdichtingsbanden voor de naden tussen de caissons.

 • RotorDC

  Rotor Deconstruction is een autonoom nevenproject van Rotor, een in Brussel gevestigd non-profitbedrijf dat ijvert voor het hergebruik van bouwonderdelen als strategie op de weg naar een bronefficiëntere materiaaleconomie.

  Rol in het project

  De technische informatie wordt vrijgegeven naargelang het project vordert.

  De sanitaire voorzieningen, spoelbakken, tegels en vloerbedekkingen komen van demontagestocks van Rotor.

 • Eugène Schmidt

  De firma Schmidt is een houthandelaar. Haar opslagplaats in Laken (in Brussel) heeft diverse houtsoorten in voorraad en op bestelling. De onderneming biedt diverse diensten: vlakken en schaven, de bewerking van kleine en grote planken, bekledingsprofielen, aanslagen en afkantingen, diverse houten panelen, zagen en verlijmen van kanten.

  Rol in het project

  De technische informatie wordt vrijgegeven naargelang het project vordert.

  • Muur
  • Vloer
  • Dak

  Schmidt levert al het hout. De houten caissons volgen een logica van omkeerbaarheid van de materialen. Dat wil zeggen dat de keuzes en snijvlakken het volgende zoveel mogelijk nastreven:
  - de beperking van niet-standaard diktes;
  - de afmeting van de caissons volgens de afmetingen van de houten panelen op de markt in de basiscatalogus van leverancier Schmidt;
  - het gebruik van PEFC-hout uit heel Europa, met voorrang aan de lokale keten.
  Die rationaliteit beperkt afval, vergemakkelijkt de montage in het atelier en maakt dat de caissons met 2 of 4 auditors kunnen worden gehanteerd.

 • Niko

  Niko is een fabrikant van elektrotechnisch materiaal, gevestigd in Sint-Niklaas. De onderneming maakt producten en biedt diensten met betrekking tot een breed aanbod domoticaproducten, zoals Niko Home Control, communicatiemateriaal, stopcontacten, detectoren, verlichting en verlichtingsbediening, apparatuur voor communicatie met buiten en draadloze communicatieapparatuur.

  Rol in het project

  De technische informatie wordt vrijgegeven naargelang het project vordert.

  • Bijzondere technieken

  De firma Niko levert de elektrotechnische voorzieningen van BRIC, waaronder ook domotica. BRIC is uitgerust met Niko Home Control, geïnstalleerd door de auditors-elektriciens.

 • Finale 24

  Finale24 is een fabrikant en installateur van zonnepanelen, gevestigd in Eupen en Baillonville. De onderneming vervaardigt modules zoals Quali, een product ontwikkeld door Finale24. De omzetters werden gebouwd door SMA, een Duitse constructeur. De montagesystemen zijn van K2Systems en Schletter, leiders in hun domein.

  Rol in het project

  De technische informatie wordt vrijgegeven naargelang het project vordert.

  • Bijzondere technieken

  De firma Finale24 steunt BRIC met de levering van alle fotovoltaïsche zonnepanelen. Op het dak van BRIC zitten 6 panelen bekleed met polysiliciummodules.

 • Primotem

  Primotem biedt zijn technische expertise en meer dan 25 jaar ervaring aan in de rationalisering van kosten voor energiebeheer, van de audit tot de opvolging over de energieboekhouding. Het bedrijf beschikt over technieken om het verbruik te meten met als doel om de speciale technieken te verfijnen.

  Rol in het project

  De technische informatie wordt vrijgegeven naargelang het project vordert.

  • Bijzondere technieken

  Dankzij Primotem zullen de energiekosten van de module gecontroleerd kunnen worden waarbij het verbruik gemeten wordt. Dit verbruik zal voor de auditoren toegelicht worden in het kader van opleidingen en sensibiliseringssessies voor de circulaire economie, verband houdende met de Brusselse van kracht zijnde energiereglementeringen.

Partneronderneming sinds 2018

 • Phoenix Brothers

  Phoenix sprl en Phoenix Brothers bvba zijn twee bedrijven gespecialiseerd in het renoveren van kantoren, winkels en gebouwen.

  Rol in het project

  De technische informatie wordt vrijgegeven naargelang het project vordert.

  Phoenix Brothers draagt mee bij tot de goede uitvoering van BRIC. Het bedrijf biedt zijn logistieke ondersteuning aan en beschikt over bekwame werkkrachten. Dankzij de samenwerking met dit bedrijf kon de Rockpanel-gevelbekleding geplaatst worden.

 • Sintra

  SINTRA (innoverende systemen voor de behandeling van lucht) is de eerste producent in Europa van geperforeerde metalen buizen die “lucht PULSEREN” en ventilatielucht verspreiden voor alle soorten applicaties.

  Rol in het project

  De technische informatie wordt vrijgegeven naargelang het project vordert.

  De metalen buizen kunnen aangepast worden en beschikken over ringen waardoor ze op andere kokers aangesloten kunnen worden. De buizen zijn niet aan elkaar gesoldeerd maar vastgehecht door middel van een ring en aan het plafond bevestigd.

 • Energy Solutions

  Energy Solutions optimaliseert het energieverbruik van gebouwen, verbetert de luchtkwaliteit en het comfort van middelgrote en grote gebouwen door middel van innoverende oplossingen op het vlak van luchtbehandeling.

  Rol in het project

  De technische informatie wordt vrijgegeven naargelang het project vordert.

  Energy Solutions heeft een raadgevende rol bij het BRIC-project bij de installatie van de micro-geperforeerde buizen van het merk Sintra. Zij bepaalden de afmetingen van de buizen zodanig dat ze herbruikbaar zijn voor BRIC2 en BRIC3.

 • Industryled

  Industry Led is een studiebureau gespecialiseerd in led-verlichting. Industry Led biedt verlichtingsoplossingen op maat van het gebruik van het gebouw. Het bedrijf biedt ook performante verlichtingsprestaties aan in het kader van een dienstencontract.

  Rol in het project

  De technische informatie wordt vrijgegeven naargelang het project vordert.

  Industry Led adviseert BRIC bij het ontwerpen van led-verlichting en biedt materiaal dat afgestemd is op het omkeerbaarheidsprincipe van het project. Het bedrijf informeert ook de auditors over de nieuwe financieringsprincipes van de verlichting.