Een platform voor het hergebruik van bouwelementen

Een platform voor het hergebruik van bouwelementen

Het Platform van de Actoren voor het Hergebruik van Bouwelementen in Brussel is van start gegaan in 2017. Het wil actoren samenbrengen die zich inzetten voor de ontwikkeling van een circulaire economie voor bouwonderdelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het platform heeft volgende doelen:

  • Een aanspreekpunt en een toegangspoort aanbieden aan de praktijkmensen die met het vraagstuk te maken krijgen;
  • Werkgroepen leiden om de voornaamste transversale belemmeringen voor de ontwikkeling van een markt voor hergebruik aan te kaarten;
  • Een klimaat scheppen waarin initiatieven geharmoniseerd kunnen worden, waar er een gemeenschappelijke visie tot stand kan komen en waar nieuwe samenwerkingsverbanden kunnen worden opgestart;
  • Sensibiliseren, case studiees verspreiden en verslag uitbrengen van inspirerende praktijken.

Het platform werd opgestart door ongeveer twintig entiteiten met verschillende profielen: onderzoekscentra, federaties, actoren uit het verenigingsleven, vakmensen uit de bouw, distributeurs van materialen, opleidingsinstellingen, overheidsinstellingen enzovoort. Het is een open groep, die wil groeien: andere belangstellenden die met het vraagstuk te maken krijgen, zijn welkom om mee te werken aan de acties van het platform of om de werkzaamheden ervan te volgen.

Het platform voor hergebruik van bouwelementen wordt aangestuurd door vzw Rotor en door de Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad (CBBH).

Dit project kadert in het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE, maatregel GA 15) en wordt gesteund door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.