De BRIC-werf is opgestart !

De BRIC-werf is opgestart !

Op 27 september werd de eerste BRIC-module geplaatst bij efp, een opleidingscentrum voor alternerende opleiding. Dat gebeurde in aanwezigheid van Minister Didier Gosuin, een vertegenwoordiger van Minister Céline Fremault en tal van andere partners. Ook Jean-Pascal van Ypersele, klimatoloog en hoogleraar aan de UCL – tevens peter van het project – was aanwezig. Hij sprak ons over de huidige klimaatuitdagingen en over het belang van de opleiding van jongeren in dit domein.

"Er zijn nu heel wat milieu-uitdagingen! Daarbij is het probleem van de CO2-uitstoot alomtegenwoordig. Onze aardbol warmt op met het risico dat de warmte ondraaglijk wordt, zowel voor mensen als voor de ecosystemen. Daarom moeten we snel anders gaan leven. We moetenminder energie verbruiken, hernieuwbare energie gebruiken en efficiënter omgaan met grondstoffen."

De heer van Ypersele ziet verschillende sectoren die actie kunnen ondernemen om de problemen op te lossen. Daartoe behoort ook de bouw, een sector die traditioneel veel energie verspilt. Nochtans worden er vandaag heel wat gebouwen ontworpen die weinig energie verbruiken of zelfs meer energie produceren dan nodig.

"De opleiding van jongeren en hun betrokkenheid zijn bijgevolg cruciaal! Een efficiënte aanpak veronderstelt dat je de milieu-uitdagingen begrijpt, maar vooral de actiemiddelen kent om ze aan te pakken.Vooral de technische en sociaal-economische actiemiddelen zijn daarbij belangrijk. Bovendien moet men zich levenslang bijscholen want de kennis verandert en het onderzoek boekt dagelijks vooruitgang."

Sinds het begin van het nieuwe werkjaar in september wordt gewerkt aan het leggen van de funderingsplaat. De 112 muurcaissons van het gebouw werden opgetrokken. Om tijd te winnen en te standaardiseren, werden alle panelen al deels gedimensioneerd geleverd. Het monteren van de caissons werd bestudeerd om de caissons te standaardiseren. Alle BRIC-caissons hebben dezelfde afmetingen behalve de dakcaissons.

Wat de funderingsplaat betreft, worden momenteel verschillende elementen uit hergebruik geplaatst. De vloerbalken van de funderingen die instaan voor alle lasten van de funderingsplaat werden overgedimensioneerd met het oog op de toekomstige verdieping van BRIC 2. De secundaire vloerbalken bestaan uit teruggewonnen hout afkomstig uit de voorraad van groothandelaar Carodec en uit de werkplaatsen van de schijnwerkersgezellen van efp.

De funderingsplaat zal met verschillende nieuwe isolatiematerialen, afkomstig uit hergebruik geïsoleerd worden: kurk, houtvezel en cellulosewatten. Deze diverse isolatiematerialen tonen hoe platen van teruggewonnen kurk worden geplaatst in de vorm van kurkgranulaten in de caissons van de funderingsplaat. Er zullen nieuwe houtvezelplaten worden geplaatst en daarna zullen die opnieuw worden gebruikt voor BRIC 2 en BRIC 3. Ten slotte zullen teruggewonnen en nieuwe cellulosewatten worden geplaatst

De hele plaatsing wordt uitgevoerd door de leerjongens en toekomstige bedrijfsleiders van efp onder begeleiding van de opleiders.

Op aanvraag kan de werf bezocht worden.